Huurvoorwaarden

Model huurovereenkomst

Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot Villa van Staden. De ondergetekenden: __________verder te noemen “verhuurder”; _________________ (namen en adres) , verder te noemen de 'huurder', verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
VERHUUR EN HUUR
  • Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantie villa gelegen in Finikounda (Methoni) in de provincie Messinia te Griekenland, verder te noemen 'het gehuurde';
  • Het gehuurde mag door niet meer dan 6 personen worden bewoond en de gegevens van de gasten dienen vooraf te worden bekendgemaakt via aangehecht overzicht. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
  • In het gehuurde zijn roken en huisdieren niet toegestaan.
  • De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief water en elektriciteit.
  • Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.  
HUURPERIODE
De huurperiode begint op _______________ en eindigt op _________________.     
HUURPRIJS
De huurprijs voor deze periode bedraagt;  
Huurprijs periode € ________
Waarborgsom € 350
Eindschoonmaak € 75
Totaal € ___________ 
BETALING
De betaling kan contant worden voldaan of worden uitgevoerd via rekeningnummer ING 67.25.45.101 t.n.v. E. van Staden te Rijswijk (NBr), of vanuit het buitenland IBAN NL03 INGB 0672.5451.01 / BIC INGBNL2A   De aanbetaling is 50% (€__________) van de totale huursom bij de definitieve reservering en de overige 50% (€__________) uiterlijk vier weken voor aankomst.  
WAARBORGSOM
Huurder betaalt vooraf een waarborgsom van € 350,-. Deze waarborg wordt binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade of vermissingen aan de woning.      
ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 60 dagen vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij 50% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tussen 60 en 30 dagen 75% en minder dan 30 dagen voor de begindatum van de huurperiode 100%.  Indien de huurder op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.  
VERPLICHTINGEN VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.  
VERPLICHTINGEN HUURDER
 Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Voor de eindschoonmaakkosten wordt €75,- in rekening gebracht welke vooraf dient te worden betaald.  
SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.
KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instruc­ties zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ver­huurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien verhuurder hiervoor vooraf goedkeuring daartoe heeft gegeven.   Aankomst en vertrek De aankomst- en vertrektijd wordt vooraf tussen huurder en verhuurder bepaald.  
GESCHILLEN
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Belangrijk

Voor u besluit te boeken raden wij u aan het hiernaast geplaatste model huurovereenkomst aandachtig door te nemen.